NL · EN
Winkelmand (0) · 0,00

Privacy Verklaring

20 mei 2018

Identiteit
Mijn identiteit is annemarie hoogwoud photography. Ik sta als eenmanszaak ingeschreven in het KvK onder nummer 01113033 .

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
Ik ga met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met uw gegevens om.

Inventaris
De volgende gegevens sla ik op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s sla ik zonodig op.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop ik uw gegevens op sla zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van mijn werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
Ik sla geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van mijn bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in mijn gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat ik u gegevens geef aan een collega fotograaf die een opdracht voor u gaat doen omdat ik zelf verhinderd ben, maar dan ook niet alvorens u daar toestemming voor heeft gegeven.

Opslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie; in mijn email programma, mijn kalender en in mijn nieuwsbrief programma. De beveiliging van mijn gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en mijn netwerk wordt beschermd door een firewall. Mijn website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Mijn telefoon synchroniseert met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Met enige regelmaat schoon ik mijn gegevens op. Gegevens van relaties met wie ik verder geen contact meer heb worden na 5 jaar verwijderd uit mijn systemen.
Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten ik gebruik.

Aansprakelijkheid
Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

Toestemming
Iedereen die mij een opdracht verleent, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens mag op slaan op de manier hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkersovereenkomsten / Privacy Policy